Ramrao Patil Ayurved College & Hospital

Shree Baliraja Shikshan Sanstha Someshwar, Sanchalit

Purna, Tq. Purna, Dist. Parbhani - 431511 (Maharashtra)

Teaching Staff

Sr. NoName of TeacherDesignationContact No.Email id
1Vda. Ingole Seema Meghaji Reader7588160080seemaingole@gmail.com
2Vd. Sontakke Santosh Glecturer9403742294sant.sontakke@gmail.com
3Smt. Solanke ArchanaBabaraolecturer9158230540archnsolanke2706@gmail.com
4Vda.  Avhad Savita  KLecturer9011644377savita.avhad89@gmail.com
5Vda.  Jadhav Shradha SLecturer9552467436shradhapatil452@gmail.com
6Vda. Bhutada Rajashree B  Reader8007722122sunderinfra@gmail.com
7Vd. Kolhe Viren VReader9890433690dr.viren@hotmail.com
8Vda. Bogle Neha NLecturer8275830032dr.nehabooggle@gmail.com
9Vda. Shinde Pushpatai UReader7588430763push.sin@rediffmail.com
10Vd. Agrawal Swapnil SLecturer9421485999agrawalswapnil@gmail.com
11Vd. Kalyankar Praphulla RLecturer9403599492dr.praphulla@gmail.com
12Vda. Kalwane Dipali BLecturer7020750824mudkhedeganesh1982@gmail.com
13Vd. Kawane Shivanand FReader9860934399shivanand.strh@gmail.com
14 Vd. More Kuldeep GLecturer8983728617kuldeepmorey@gmail.com
15Vda. Surwase Swapnaja CLecturer7387611862dr.swapnajabiradar95@gmail.com 
16Vda. Dewane Ashwini RLecturer9075065775ashwinidevane@gmail.com
17Vd. Ravi Bore Lecturer9975543222rpampp@gmail.com
18Vd. Kashikar Vikas ALecturer8237482797vikasraj.vk12@gmail.com
19Vda. Patil Ashwini MLecturer7774985402drashwinimp@gmail.com
20Vd. Shaikh Pasha ILecturer7758868948rpampp@gmail.com
21Vd. Jaybhaye Mahesh SProfessor8788657503mjayabhaye@yahoo.com
22Vda. Pande Sumedha GProfessor9881155018drsumedha.basarkar1982@gmail.com
23Vd. Tekale Navnath  MReader9890715154mtekalepatil@gmail.com
24Vda. Satpute Jayshree Professor9403227766jssatpute79@gmail.com
25Vda. Utpat Ashwini SLecturer8419998969drpashai@gmail.com
26Vd. Langote Govind  BLecturer8055870777rpampp@gmail.com
27Vda. Bobade Ashwini GLecturer7045093846rpampp@gmail.com
28Vd. Galakatu Sameer SLecturer9822840005sameergalakaru17@gmail.com
29Vda. Tabasum Kausar ILecturer8459340065ktabsum122@gmail.com
30Vda. Patil Archana  AProfessor9975099731rpampp@gmail.com
31Vd. Shile Abhay MReader9890568288rpampp@gmail.com
32Vd. Jondhale Sandeep MReader9970796640drsandeepjondhale@gmail.com
33VD AJAY  V NAKADEProfessor9823067311rpampp@gmail.com
34Vd. Deshpande Dhiraj  DYoga teacher despandedhiraj@gmail.com
35Vd. Chavhan Sudhakar EBiostatition9403329898sudhakardom@gmail.com
36Vd Kolamkar Renuka Vlecturer  
37Vd Rajpurohit Vikram Blecturer  
English मराठी